Skolen i Skibby

Skolen i Skibby er et kombineret undervisnings- og behandlingstilbud for børn og unge, som har behov for særlig tilrettelagt specialundervisning i et trygt og forstående miljø.
Skolen åbnede i 1995, og er godkendt af Frederikssund kommune.
Formålet er at give eleverne det bedst mulige fundament for at komme videre i livet – personligt, socialt og fagligt.

Kontakt

Skolen i Skibby
Stationsvej 9
4050 Skibby
 
Tlf. 47 51 22 19
Mobil 24 42 19 99
Email: post@skoleniskibby.dk

  • Tryghed og forudsigelighed
  • Personlig, social og faglig udvikling
  • Anerkendelse
  • Helhedssyn
  • Et tæt samarbejde mellem hjem og skole
  • Høj kvalitet i behandling og undervisning
  • Alle kan og vil gerne lære
  • Vi fokuserer på ressourcerne
  • Ordentlige og smukke omgivelser er udtryk for respekt og omsorg

Nyheder

Vi har nu digitale læremidler til alle fag og alle trin. Dermed er vi blandt landets mest digitale skoler, når det gælder læremidler, og er af undervisningsforlaget ClioOnline blevet udnævn til DIGITAL ELITESKOLE.
 
I 2018 vil personalet blive uddannet i MENTALISERING.