Dagligdagen

Vores elever har – ligesom alle andre børn og unge – brug for og krav på en spændende og afvekslende skolegang. Samtidig har de i højere grad end andre børn og unge brug for tryghed, forudsigelighed og overskuelige rammer.
Skoledagen er derfor tilrettelagt sådan, at dagene har en fast form og struktur, som ramme om et varierende indhold. Vi tilrettelægger undervisningen med udgangspunkt i Folkeskolens fag og indhold, men med helt individuelle undervisnings- og behandlingsplaner for eleverne, og der evalueres jævnligt. Undervisningen er en blanding af fælles aktiviteter og individuel indlæring.

Vi lægger vægt på at stræbe efter den højeste kvalitet.