Årsplan

Skolen i Skibby er et kombineret behandlings- og skoletilbud.
Et ordentligt behandlingsmiljø er forudsætningen for indlæring – mens ordentlig undervisning er med til at styrke selvværdet. Tilsammen gør det, at eleven kommer videre i livet med et godt personligt, socialt og fagligt fundament.