Respekt

Hensynet til den svageste – i tanke og handling

Relationen er fundamentet

Omsorg for den enkelte

Anderkendelse af det hele menneske. Et integreret hele.

Positiv særbehandling og forskelsbehandling

 

Respekt for individet

Omsorgen for den enkelte er i centrum. Rammerne er til for at beskytte og for at skabe mulighed for udvikling.

Vi har en positiv og hensyntagende tilgang til hinanden. Det betyder også, at vi begrænser regler om, hvad man ikke må, mens vi til gengæld fremhæver mulighederne.

For mange regler kan være tegn på, at noget ikke fungerer. Det kan være i relationen mellem lærer og elev. Der kan være skabt et rum for utilfredshed, manglende fodslag mellem de voksne eller usikkerhed for en ny lærer eller en ny elev

Læreren skal acceptere, eje og forstå sin opgave for at kunne formidle og skabe tryghed for eleven. Og eleven skal have valgt skolen til.

Vi laver individuelle undervisnings- og behandlingsplaner. Det betyder også, at alle ikke skal det samme – så vi forskelsbehandler. Alle skal have positiv særbehandling.