Behandlingsplan

Alle elever arbejder efter en individuel tilrettelagt undervisnings- og behandlingsplan. Planen udfærdiges på baggrund af information om eleven, en aktuel pædagogisk test foretaget af skolens psykolog, samt skolens observationer af eleven.
Planen udarbejdes i starten af skoleåret og justeres løbende. Justeringerne udarbejdes efter fælles drøftelser mellem elevens lærere, og efter at lærerne har haft mulighed for supervision af skolens psykolog.

Eleven inddrages i opstillingen af alle mål. Det gøres ved en samtale mellem elev og lærer i starten af året, og oftest ved at eleven selv skriftligt opstiller mål og indsatsområder. Justering af målene foregår løbende over året ved samtaler med eleven. Ved slutningen af skoleåret evalueres igen både mundtligt og skriftligt. Elevens skriftlige evaluering indgår som bilag i den pædagogiske test, der foretages en gang om året af skolens psykolog.

Evalueringen danner baggrund for undervisningens organisering og indhold, samt for behandlingsmæssige indsatsområder. Den er i sidste ende også afgørende for skolens overordnede planlægning. F.eks. undervisningstid og varighed, pauser, aktivitetsniveau, materialeindkøb, gruppedannelser, elevens placering, forholdet mellem gruppeundervisning og individuel undervisning m.m.

Konkret foreligger der altså altid en aktuel og opdateret undervisnings- og behandlingsplan for eleven, som også er fundamentet i vores skole- hjemsamarbejde, og som bliver brugt som udgangspunkt for samtaler med hjemmet.