Ugeskema

Skoledagen
Skolen har åbent fra kl. 7.45 – 14.00. 

De yngste elever har fri kl. 12.00 på fredage.

Om formiddagen er eleverne i deres klassegrupper, som er på 3-5 elever. Hver klassegruppe har en kontaktlærer, som har ansvaret for elevens udvikling. Undervisning i de basale skolefærdigheder foregår i disse grupper.
Efter frokostpausen er der oftest praktiske og kreative aktiviteter såsom musik, billedkunst og idræt.

Undervisningsskema

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
07.45 - 08.00 Mødetid

8.00 -10.00

FAG FAG FAG FAG FAG
10.00 – 10.30 Frugt og pauseaktiviteter

10.30 – 12.00

FAG FAG FAG FAG FAG
12.00-12.30 Frokost og pauseaktiviteter

12.30 – 14.00

FAG FAG FAG FAG FAG

Der undervises i alle fag i henhold til Folkeskolelovens § 5, med mulighed for fravigelse til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte iht. § 3, stk. 2, samt ”Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og specialpædagogisk bistand § 14”