Om skolen

Skolen i Skibby er et skole-/ behandlingstilbud. Eleverne kan være anbragt på skolen af mange årsager, men de har det til fælles, at de blokerer for undervisning af sociale og følelsesmæssige årsager. Derfor har de behov for trygge og forstående omgivelser – for særlig hensyntagen og støtte. De har behov for forudsigelighed og for overskuelige rammer.

Skoledagen er karakteriseret ved helhed, sammenhæng og integration af behandlingsmæssige og undervisningsmæssige indsatsformer. Der skabes trygge rammer, og der arbejdes med udvikling af elevens personlighed. Gennem den sociale indsats i et kendt trygt miljø øges elevens selværd og dermed forståelse for sociale samspil.

Undervisningen i folkeskolens fag og tilegnelse af viden i det hele taget, er en væsentlig faktor i den forbindelse, da det i høj grad er med til at øge elevens selvværd og udvikle social kompetence.

Skoledagen er derfor tilrettelagt sådan, at dagene har en fast form og struktur, som ramme om et varierende indhold. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i folkeskolens fag og indhold, men med helt individuelle arbejdsplaner og behandlingsplaner for eleverne. Undervisningen er organiseret som en blanding af fælles aktiviteter og individuel indlæring.