Godkendelse og tilsyn

Skolen i Skibby er af Frederikssund Kommune godkendt til undervisning efter Folkeskolelovens § 20 stk 1-6 og § 22 stk 5-6.
Frederikssund Kommune har tilsynet med undervisningen på Skolen i Skibby.
Der samarbejdes med PPR, Frederikssund, når der indskrives nye elever, idet PPR skal sørge for at eleven tilhører skolens målgruppe. Psykolog fra PPR er tilknyttet skolen, og hun vurderer løbende elevernes udvikling.