Konsulenter

Psykolog Flemming Christiansen.  Flemming er aut. psykolog og har mere end 30 års pædagogisk erfaring med børn, unge og voksne fra vuggestuer, børnehaver, fritiidshjem, integrerede institutioner, behandlingsinstitutioner, døgninstitutioner og sikrede afdelinger (surrugat fængsel), både som pædagog, institutionsleder, psykolog, terapeut og supervisor.Flemming har været tilknyttet skolen siden 2009 og benyttes efter behov til samtaleforløb med  elever, samt akut krisehjælp til personalet.

Katrine Herbst Ahlquist.  Katrine er uddannet psykolog fra Syddansk Universitet og har en bred psykologfaglig erfaring. Katrine har arbejdet på døgninstitutionsområdet med udredning, behandling, testning og terapi af børn og unge med psykosociale problemstillinger samt supervision og rådgivning på døgninstitutioner og specialskoler. Katrine er desuden bestyrelsesformand for Angstforeningen. På Skolen i Skibby samarbejder vi med Katrine om individuelle terapiforløb og samtaler med eleverne.

Psykologisk bistand fra PPR – Frederikssund
Frederikssund kommune har tilsyn med skolen og udfører fornøden pædagogisk - psykologisk rådgivning. Skolens primære kontaktperson hos PPR i Frederikssund Kommune er psykolog Maja Delcomyn Hansen.
Sundhedsplejerske
Skolen er tilknyttet sundhedsplejerske fra Frederikssund Kommune. Helbredsundersøgelse af skolens børn  sker iht. gældende Sundhedslov på området.

Talepædagog / Læsekonsulent
Talepædagog og læsekonsulent fra PPR i Frederikssund Kommune varetager testning og udredning af skolens elever efter en konkret vurdering.

UU-Vest – Region Hovedstaden
UU-vejleder – Line Lilholdt fra UU-Vest står for skolens uddannelses og erhvervsvejledning i samarbejde med skolen, eleven og hjemmet. Der ydes vejledning til eleverne i skoleforløbet og ved overgangen til en ungdomsuddannelse, hvilket sikrer at der er fokus på unge med særlige behov for uddannelsesvejledning, og at vejledningsindsatsen målrettet differentieres den enkeltes behov.
Fjordlandskolen
Fjordlandskolen har ansvaret for alle prøver og eksamener for skolens afgangselever. Prøverne foregår på Skolen i Skibby.
 
 

Sex og Samfund

Sex og samfund har skolens sexualundervisning.