Profil

Skolen i Skibby er et dagbehandlingstilbud med fokus på både behandling og undervisning. I dagligdagen vægter vi de trygge rammer, den strukturede hverdag og de individuelle hensyn og potentialer højt.
Som undervisere prioriterer vi relationen til eleven. I samspillet med eleverne er tydelighed, nærvær, tålmodighed og faglighed afgørende kvaliteter. Vi tilrettelægger i fællesskab undervisning og behandling. Dermed sikrer vi, at professionalisme og høj faglig kvalitet og indsigt er i højsædet.
Ledelse og undervisere har sammen udformet skolens værdier, hvilket er karakteristisk for den måde, vi arbejder på. Skolens værdier kan du se i faktaboksen.
Skolen i Skibby har følgende kernekompetencer som vi prioriterer højt:

 • musik
 • sundhed
 • billedkunst
 • miljø

I undermenuerne kan du læse mere om, hvorfor musik, sundhed, billedkunst og det grønne flag er vigtige kerneområder for skolen i Skibby.

Skolens værdier:

 • Tryghed og forudsigelighed
 • Personlig, social og faglig udvikling
 • Anerkendelse
 • Helhedssyn
 • Et tæt samarbejde mellem hjem og skole
 • Høj kvalitet i behandling og undervisning
 • Alle kan og vil gerne lære
 • Vi fokuserer på ressourcerne
 • Ordentlige og smukke omgivelser er udtryk for respekt og omsorg