Grønt Flag

Grønt Flag - Grøn Skole er et undervisningsprogram for bæredygtig udvikling for alle grundskoler i Danmark. Målet er at bidrage til, at børn og unge kan tage hånd om vores natur og miljø.
 
Skolen i Skibby har modtaget syv grønne flag. Skolen fik sit første grønne flag i 2010 ved at arbejde med temaet ØKOLOGI. Året efter modtog vi det andet grønne flag for temaet AFFALD, og vi har efterfølgende modtaget det grønne flag for TRANSPORT, FRILUFTSLIV, KEMI og VAND.  Alle gange har Frederikssund Kommunes borgmester overrakt og hejst flaget i vores flagstang.
 
Det grønne flag symboliserer, at skolen har gennemført et omfattende undervisningsforløb af høj kvalitet og opprioriteret miljøspørgsmål i skolens daglige drift.

Skolens grønne projekter 2015 / 2016
I skoleåret 2015 / 2016 har vi arbejdet med temaet NATUR, da naturen er meget vigtig for os. Vi har blandt andet haft besøg af en skovfoged og snakket om, hvordan vi kan øge den biologiske mangfoldighed i vores engen have og i skolens skov.

  • Vi har undersøgt skolens have og skov for plante- og dyreliv
  • Vi har lært om biodiversitet, og om, hvordan vi selv kan øge denne
  • Vi har undersøgt biotoper for deres biodiversitet
  • Vi har haft besøg af en skovfoged, der arbejder i Jægerspris Skov i Frederik den 7. stiftelsen
  • Vi har lavet fugleoptællinger
  • Vi har set efter dyrespor i skoven

 
Her kan du læse en artikel om Borgmesterens besøg på Skolen 

Skolens grønne projekter 2016 – 2017

Vi har i uge 45 haft Grønt Flag-uge om klimaforandringer.

Vi har haft om CO2-udslip og hvad det gør ved klimaet. Vi har arbejdet med global opvarmning og drivhuseffekt, set film om klimaflygtninge og om de katastrofer, der følger, når isen smelter og temperaturen stiger. Vi har også lavet miljøvisioner og mål for at mindske CO2-udslippet f.eks ved at spare på strømmen. Vi har lært om fordelene ved vedvarende energikilder som sol- og vindenergi, og vi har aktivt forsøgt at begrænse skolens CO2-udslip ved at undersøge hvor meget strøm, der bruges for at se, hvor der kan spares. Vi vil nedsætte en miljøgruppe, der løbende følger op på, at vi lever op til vores egne krav.

Alle disse informationer har vi samlet på plancher, collager og powerpoint-fremvisninger og vi afsluttede med en fælles fremlæggelse.