Musik

"I Fald Musikken antog Skikkelse og vilde forklare sit Væsen, kunde den sige omtrent følgende: Jeg er overalt og ingensteds; jeg springer over Bølgen og Skovens Top; jeg sidder i den Vildes Hals og paa Negerens Fod og sover i Stenen og den klingende Malm. Ingen kan gribe mig, alle kan fatte mig, jeg lever tifold stærkere end alt levende og dør tusindfold dybere. Jeg elsker Stilheds store Flade, og det er min højeste Lyst at bryde denne. Jeg kender ikke Sorg og Jubel og Glæde og Graad, men jeg kan juble, græde, le og klage paa én Gang og uendeligt"

(Carl Nielsen, Levende Musik, 1925)

Hvorfor musik?

Musik er en vigtig del af undervisningen på Skolen i Skibby. Siden skolen startede har vi lagt vægt på, at alle elever tilbydes både individuel og fælles undervisning i musik. Vi mener musik tilfører specialundervisningen en unik dimension. Musik er en del af vores dannelse, kultur og liv, der er med til at berige os. Det vores erfaring, at musikundervisningen kan være med til at skærpe elevernes opmærksomhed og koncentration. Derfor er musikken en vigtig del af skolens undervisnings – og behandlingsindsats.

Musik på Skolen i Skibby
Der er mulighed for at prøve kræfter med forskellige instrumenter. Vi har elever, der har spillet alt fra violin, ukulele til trommer og guitar. Målet er, efter at have prøvet forskellige instrumenter, at vælge ét instrument, som man så spiller på i længere tid. Målet er ligeledes, at alle elever, på et tidspunkt, indgår på et sammenspilshold sammen med andre elever.

Eleverne øver desuden i mindre slagtøjs-grupper, hvor de motoriske og rytmiske færdigheder samt kendskab til noder udvikles. Dette styrker og underbygger indlæringen af elevernes ”hovedinstrument”.

Der er for det meste mulighed for at låne et instrument med hjem til at øve sig på, hvis dette skulle være et ønske.

På skolen råder vi over en del studieudstyr. Det giver os mulighed for løbende at optage det eleverne spiller i løbet af skoleåret.

Eleverne optræder hvert år til vores sommerfest.

 

Hvorfor musik?

• Musik stimulerer indlæring
• Musik åbner mulighed for ikke-sprogligt samvær
• Musik er et redskab, der udtrykker vores følelser og indre liv
• Musik er mødet med egen og andres verden
• Musik udvikler hjerte, hjerne, hånd og ånd