Sundhed

På Skolen i Skibby prioriterer vi sundhed højt. I de seneste år har der både i den offentlige debat og indefor den sundhedsvidenskabelige forskning været fokus på, hvilken betydning vores generelle sundhed har for evnen til at lære. Særligt fødevarers mulighed for enten at forstærke eller formindske symptomer på ADHD har været sat på dagsordenen. 
På skolen i Skibby er vi af den opfattelse, at kost og motion spiller en rolle for evnen til indlæring og koncentration. På skolen har vi derfor igangsat et initativ med titlen 'løb dig klog'. Alle vores elever tilbydes ligeledes idræt. Det kan du læse mere om i undermenuerne.

Rigtig kost kan hjælpe ADHD børn
En ny hollandsk undersøgelse viser, at en særlig diæt kan fjerne symptomerne på ADHD. Den er blevet offentliggjort 5. februar 2011 i det prestigefyldte medicinske tidsskrift The Lancet¹. Undersøgelsen viser en mulig sammenhæng mellem ADHD og fødevarer. Læs mere her