11. skoleår

For at give den unge en god platform til videreuddannelse eller tilknytning til en arbejdsplads, kan vi tilbyde et 11. skoleår 

Der kan dreje sig om unge, som har brug for et særligt tilrettelagt skoleår efter 10. klasse, hvor der evt. indgår længerevarende praktikophold og brobygningsforløb til brug for deres fremtidige beskæftigelse/uddannelse. Eller det kan være for at opnå yderligere faglige færdigheder for at blive  uddannelsesparat.

Den særlige indsats aftales i samarbejde med den unge, forældrene/hjemmet, den kommunale myndighed og UU-vejlederen.

For at vi kan tilbyde en særlig aftale efter 10. skoleår, skal der være et sagligt grundlag og mål for indsatsen. Der skal foreligge en handleplan iht. serviceloven og en uddannelsesplan for den unge.

Prisen for et særligt tilbud på Skolen i Skibby forhandles særskilt.