Afgangsprøver

Vores elever er normalt begavede, så forventningen er som udgangspunkt, at de vil kunne få Folkeskolens Afgangsprøve i alle fag. De fleste vil dog have brug for mere tid eller særlig støtte for at dette vil kunne lade sig gøre. Det er ikke evnen til at lære det faglige stof der mangler, men personlige hindringer og problemer.
Vi samarbejder med Fjordlandskolen om afholdelse af eksaminer. Fjordlandskolen har eksamensretten på Skolen i Skibby, hvilket betyder at afgangsbeviser udstedes af Marbækskolen og opbevares der. Vi har en aftale om at afholde prøverne på Skolen i Skibby, så vores elever undgår utrygheden ved at være et fremmed sted.
Vores elevers afgangskarakterer er helt på højde med landsgennemsnittet.