Efterværn

Når eleven har forladt skolen, tilbyder vi at følge og støtte den unge. Formålet er at forebygge og forudse krisesituationer, og at hjælpe når og hvis de opstår. Tilbuddet kan også omfatte en mulighed for at vende tilbage til Skolen i Skibby i en kortere periode.

Aftales individuelt.