Erhvervspraktik

Alle elever på Skolen i Skibby bliver undervist i uddannelses- og erhvervsorientering. Undervisningen er både teoretisk og praktisk og omfatter virksomhedsbesøg, praktik og brobygning.

Vi har gennem tiden opbygget kontakten til et  netværk af virksomheder, som er gode til at tage imod vores elever. Derfor kan vi tilrettelægge praktikforløb helt individuelt og tilrettet den unges helt særlige behov. 

I forbindelse med en aftale om et 11. skoleår kan vi også arrangere længerevarende praktikforløb.

Skolen i Skibby arrangerer selv praktikforløb og erhvervsvejledning. Vi arbejder tæt sammen med UU-Vest, som er den centrale vejledningsinstitution i området.

Et vellykket praktiksamarbejde

Det har altid været en fornøjelse for os at have praktikanter fra Skolen i Skibby. Det skyldes flere ting, bl.a. at vi altid i god tid er blevet spurgt, om vi kunne have en praktikant i en bestemt periode – vi er blevet godt orienteret om praktikanten – hvad  vi skulle være opmærksomme på – hvad praktikanten er god til – o.s.v.  Samtidig har skolen givet sig tid til at komme på besøg i vores virksomhed med praktikanten, således at alle har fået hilst på hinanden, alle aftaler om mødetider m.v. er blevet aftalt mellem skole, praktikant og os. Skolen har også altid taget godt imod vores henvendelser under praktiktiden – og der er altid blevet fulgt op på praktikanten efter endt praktiktid. Det er et samarbejde vi har haft i en del år,  og vi håber det kan fortsætte i fremtiden.      

Skibby Glarmesteren ApS    /  Glarmester Vinholt