Mentorordning

Mentorordning

Når skolens elever afslutter deres skolegang har skolen i samarbejde med uddannelsesvejleder, hjemmet og eleven udfærdiget en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen er med til at sikre at ingen elever forlader skolen uden en faglig plan for fremtiden. En del af denne plan kan være at tilbyde ekstra støtte i en overgangsperiode i form af en mentorordning.

Hvorfor mentorordning

Det kan være et stort skridt at starte en ungdomsuddannelse. Det kan opleves som en markant omvæltning at skifte en tryg, struktureret hverdag med få elever og voksne ud med en stor uddannelsesinstitution. En mentor kan gøre skiftet lettere og eleven kan i en overgangsperiode søge støtte hos en voksen, de i forvejen kender og har tillid til. Formålet er gennem støtte og vejledning at dæmme op for de konkrete vanskeligheder, der kan komme til at spænde ben for målet om at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Hvad er en mentor?

En mentor kan i princippet være hvem som helst. UU-afdelingerne har erfaringer med at ansætte alt fra lærere til fodboldtrænere. Et gennemgående træk er, at mentorerne har erfaring i at arbejde med unge og desuden besidder menneskelig indsigt samt evner at opmuntre, lytte forstå og guide unge.

Når Skolen i Skibby indgår i et mentorforløb vælger vi en lærer med tæt kontakt til eleven. Udover den formelle kontrakt med UU-vejledningen indgår vi en kontrakt med eleven. Med denne kontakt sikrer vi os at både hjem, elev, Skolen i Skibby og den kommende uddannelsesinstitution forpligter sig til et fremtidigt samarbejde. Vi laver en handlingsplan med klare mål og aftaler som alle parter støtte op om. Aftaler kan have meget forskellig form og indhold men målet er altid det samme: At gennemfører en ungdomsuddannelse!

Mentorordning i samarbejde med UU-Roskilde

I skoleåret 2012/13 har Skolen i Skibby og UU-Roskilde indgået aftale om et mentorforløb. Skolen er i en periode ansat i 5 timer pr måned til at rådgive og vejlede én elev.  

 Formålet med forløbet er:

 • Støtte eleven i overgangen fra SkoleniSkibby til nyt uddannelsessted, herunder:
  • Møde op til undervisning og sociale arrangementer
  • Vende sig til undervisningssammenhænge med mange mennesker
  • Finde energi til forberedelse hjemme eller i lektiecafé
 • Sikre fastholdelse og forsat uddannelse
  • Være opmærksom på faresignaler som fraværd m.m.
  • Sætte hurtigt ind med samtaler og mulige løsningsforslag
  • Styrke kendskab til fremtidsmuligheder og egen faglig- og socialformåen

Læs pjecen mentorordning for unge udgivet af UU-Roskilde her