Aftale

Den månedlige pris er for 2020:
Undervisningsdelen
kr. 21.475
Behandlingsdelen
kr. 17.575
Kørsel med skolebus
kr.   3.100
• Kontrakt
Forholdende i vores kontrakt er godkendt af Frederikssund Kommune som har det lovpligtige tilsyn med vores tilbud. Vi har derfor ikke mulighed for, at ændre væsentligt på de kontraktlige forhold i forhold til den enkelte elev, uden Frederikssund Kommunes særlige godkendelse. Mindre ændringer kan dog altid aftales og indskrives i kontrakten.
• Momsudligning
Der skal gøres opmærksom på, at Skolen i Skibby er omfattet af gældende regler for momsudligning iht. Momslovens § 13, hvilket vil sige at kommunen kan få refunderet 6% i momsudligning. Takster for kommunale tilbud er fratrukket udgifter til moms, mens dette ikke gælder takster for private tilbud. Det betyder, at leverandører af momsfri ydelser ikke kan fratrække den indgående moms, som vedrører den momsfri ydelse. Disse momsudgifter indregnes i taksterne for den ydelse, kommunerne køber af private.