Ekstra ydelser

Kørselsordning
Skolen har en kørselsordning for de elever som ikke selv har mulighed for at komme frem og tilbage mellem hjem og skole. Optageområdet er en rute rundt om Roskilde Fjord.
Ydelsen koster kr. 2.950  pr. måned pr. elev.   
 
Familiebehandling
Vi kan tilbyde familiebehandling. Det sker i samarbejde med psykolog Flemming Christiansen fra Toftemosegård i Skibby. Ydelsen kan indgå som en helhedsorienteret indsats for den enkelte elev og dennes familie.
Der er ikke ventetid for at iværksætte indsatsen. Kan bevilges fra den anbringende kommune, eller udgiften kan afholdes af familien selv. 
Se på Toftemosegårds hjemmeside for priser: www.Toftemosegaard.dk
 
Psykologsamtaler
Samtaleforløb og psykologisk udredning kan ligeledes tilbydes med psykolog Flemming Christiansen fra Toftemosegård.
Samtalerne eller udredningen med eleven foregår oftest på Skolen i Skibby, hvor barnet / den unge er tryg, og er i sine vante omgivelser.
Hjælpen ydes efter en konkret vurdering og bevilges fra den kommunale myndighed.
For nærmere aftale om pris og aftalen henvises til:  www.Toftemosegaard.dk
 
Særlige foranstaltninger
Hvis der er behov for et helt særligt tilbud til et barn, vil vi altid gerne foretage en uforpligtende vurdering, samt fortælle om den indsats vi evt. kan tilbyde.
Det vil altid indgå i vores vurdering om barnet vil kunne indgå med den aktuelle elevsammensætning og vores målgruppe. Kan det ikke tilbydes, kan vi være behjælpelig med at henvise til et andet tilbud som vi har samarbejde med eller kendskab til.
Prisen for et særligt tilbud på Skolen i Skibby forhandles særskilt. 
 
Udslusning / efterværn
For at give den unge en god platform til videreuddannelse eller tilknytning til en arbejdsplads, kan vi tilbyde efterværn i en aftalt overgangsfase. 
Der kan dreje sig om unge, som har brug for et særligt tilrettelagt skoleår efter 10. klasse, hvor der evt. indgår længervarende praktikophold til brug for deres fremtidige beskæftigelse / uddannelse, brobygning eller få flere faglige færdigheder fordi den unge endnu ikke er uddannelsesparat.
Den særlige indsats aftales i samarbejde med den unge, forældrene / hjemmet, den kommunale myndighed og uu-vejleder. 
For at vi kan tilbyde en særlig aftale efter 10. skoleår, skal der være et sagligt grundlag og mål for indsatsen. Der skal foreligge en handleplan iht. serviceloven og en uddannelsesplan for den unge.
Prisen for et særligt tilbud på Skolen i Skibby forhandles særskilt.