Målgruppe

Vi henvender os til børn og unge med neurokognitive eller psykosociale problemer. Det kan være fordi, de har en opmærksomhedsforstyrrelse, en tilknytningsforstyrrelse, en udviklingsforstyrrelse inden for det autistiske spektrum eller en lettere mental retardering.
Det er psykisk sarte og skrøbelige børn og unge, som har massive følelsesmæssige og sociale vanskeligheder. Ikke voldsomt udadreagerende men ofte indadvendte. Meget dårligt begavede børn er udenfor skolens målgruppe.
Vanskelighederne gør, at barnet ikke kan klare sig i Folkeskolen, men har behov for et roligt, forudsigeligt og anerkendende behandlingsmiljø for at trives, udvikles og lære.

Skolen i Skibby er en dagbehandlingsskole for psykisk sarte og skrøbelige børn og unge.

  • Undervisning og dagbehandling for børn og unge med massive følelsesmæssige og sociale vanskeligheder.
  • Behov for ro, forudsigelighed og anerkendelse for at kunne trives, udvikle sig og lære.
  • Et lille trygt miljø for mellem 14 og 17 børn og unge i hele den skolepligtige alder.
  • Træning i sociale færdigheder.
  • Både piger og drenge
  • Høj kvalitet og mange års erfaring.
  • Afgangsprøve kan tages i alle fag
  • Særlig fokus på musik, kunst, sundhed, natur og miljø. 
  • Udeundervisning i egen skoleskov.