skip to Main Content

Skolen i Skibby søger en Pædagogisk/ praktisk medhjælp på deltid

Pædagogisk/ praktisk medhjælp på deltid

 

Hvem er vi?

Skolen I Skibby er en privat dagbehandlingsskole for 16 børn og unge. Siden 1995 har vi givet et særligt behandlings- og undervisningstilbud til elever, som har haft brug for mere og andet end det, der findes i Folkeskolen. Lige nu oplever vi stærkt øget interesse for skolens tilbud.

Vores elever har det til fælles, at de blokerer for undervisning af sociale og følelsesmæssige årsager, hvorfor de har behov for trygge og forstående voksne, som samtidig kan lede og opsætte nogle overskuelige rammer omkring en forudsigelig skoledag. Der arbejdes sideløbende med elevens personlige, sociale og faglige udvikling. Vores målgruppe er sarte og sårbare børn, der har udfordringer som f.eks. skoleværing, angst, autismespektrumforstyrrelser.  Lige nu har vi lige mange drenge og piger.

Natur, sundhed, musik og billedkunst er meget højt prioriteret og værdsat, og som noget helt særligt har vi vores egen skov tæt ved skolen.

 

Hvad leder vi efter?

Vi lægger ikke mest vægt på, hvilken uddannelse, du har, men din evne og interesse i det sociale samspil med børn og unge, der er særligt udfordrede. Du vil skulle indgå i det daglige pædagogiske behandlingsarbejde, hvor vi arbejder struktureret ud fra en autismepædagogisk tilgang. Du skal være interesseret i relationsarbejdet med børn og unge og kunne løse opgaver som disse:

  • Observere, støtte og skabe ro omkring børn med særlige behov
  • Digitale børnemøder med fokus på relationsskabelse
  • Være støtte på ture ud af huset
  • Hente og bringe børn i skolens bus
  • Gå ture og give eleverne et pusterum fra krav og skoledagen
  • Arbejde kreativt på skovhold, madhold eller kreative værksteder

 

Stillingen er på deltid, og løn og pension er efter overenskomst. For mere info kontakt skolen eller læs mere på vores hjemmeside www.skoleniskibby.dk

Ansøgningsfristen er 31. januar med tiltrædelse efter aftale. Sendes til: post@skoleniskibby.dk

Back To Top