Skolen i Skibby

Skolen i Skibby er et kombineret undervisnings- og behandlingstilbud for børn og unge, som har behov for særlig tilrettelagt specialundervisning i et trygt og forstående miljø.
Skolen åbnede i 1995, og er godkendt af Frederikssund kommune.
Formålet er at give eleverne det bedst mulige fundament for at komme videre i livet – personligt, socialt og fagligt.

Kontakt

Skolen i Skibby
Stationsvej 9
4050 Skibby
 
Tlf. 47 51 22 19
Mobil 24 42 19 99
Email: post@skoleniskibby.dk

  • Tryghed og forudsigelighed
  • Personlig, social og faglig udvikling
  • Anerkendelse
  • Helhedssyn
  • Et tæt samarbejde mellem hjem og skole
  • Høj kvalitet i behandling og undervisning
  • Alle kan og vil gerne lære
  • Vi fokuserer på ressourcerne
  • Ordentlige og smukke omgivelser er udtryk for respekt og omsorg

Psykisk sårbare børn og unge.

Skolen i Skibby er en dagbehandlingsskole for børn og unge, som har brug for at være i rolige og forudsigelige rammer for at kunne trives og lære. Vi har 15 piger og drenge på skolen, og undervisning, behandling og træning i sociale færdigheder er ligeværdigt. Der undervises i alle skolefag – også ude i vores egen skov.