skip to Main Content
Skolen i Skibby søger en Pædagogisk/ praktisk medhjælp på deltid
Hvad leder vi efter? Vi lægger ikke mest vægt på, hvilken uddannelse, du har, men din evne og interesse i det sociale samspil med børn og unge, der er særligt udfordrede. Du vil skulle indgå i det daglige pædagogiske behandlingsarbejde, hvor vi arbejder struktureret ud fra en autismepædagogisk tilgang. Du skal være interesseret i relationsarbejdet med børn og unge og kunne løse opgaver som disse: - Observere, støtte og skabe ro omkring børn med særlige behov - Digitale børnemøder med fokus på relationsskabelse - Være støtte på ture ud af huset - Hente og bringe børn i skolens bus - Gå ture og give eleverne et pusterum fra krav og skoledagen - Arbejde kreativt på skovhold, madhold eller kreative værksteder
LÆS MERE
Behandling og undervisning
Skolen i Skibby er et skole-/ behandlingstilbud. Eleverne kan være anbragt på skolen af mange årsager, men de har det til fælles, at de blokerer for undervisning af sociale og følelsesmæssige årsager.
LÆS MERE
Om skolen
Skolen i Skibby er et skole-/ behandlingstilbud. Eleverne kan være anbragt på skolen af mange årsager, men de har det til fælles, at de blokerer for undervisning af sociale og følelsesmæssige årsager.
LÆS MERE

Har du et barn med udfordringer i dagligdagen?

Skolen i Skibby er en dagbehandlingsskole for psykisk sarte og skrøbelige børn og unge.

  • Undervisning og dagbehandling for børn og unge med massive følelsesmæssige og sociale vanskeligheder.
  • Behov for ro, forudsigelighed og anerkendelse for at kunne trives, udvikle sig og lære.
  • Et lille trygt miljø for mellem 15 og 17 børn og unge i hele den skolepligtige alder.
  • Træning i sociale færdigheder.
  • Både piger og drenge.
  • Høj kvalitet og mange års erfaring.
  • Afgangsprøve kan tages i alle fag.
  • Særlig fokus på musik, kunst, sundhed, natur og miljø.
  • Udeundervisning i egen skoleskov.

Læs mere om vores målgruppe, behandling og undervisning her:

Visitation – sådan starter vi (og fortsætter)

Du er altid velkommen til et besøg hos os som forælder
eller kommune.

Indskrivning sker via henvendelse fra kommunens Børne- og Familieafdeling eller PPR og via visitation.

Læs mere under Visitation om vores målgruppe, priser, ydelser, alle de praktiske forhold ved ansøgning, skolestart og hvad der sker, når den unge skal videre i livet:

Back To Top