skip to Main Content
Skolen i Skibby i Top 10 i Den Nationale Trivselsmåling
Hvert år gennemfører eleverne på Skolen i Skibby den Nationale Trivselsmåling, der har til formål at styrke udviklingen i elevernes trivsel. Ved den seneste trivselsmåling lå Skolen i Skibby i top 10. Vi er rigtig glade for, at netop Skolen i Skibby ligger i top 10 i den Nationale Trivselsmåling. For vores målgruppe har trivsel og skole ikke altid hængt sammen – og de negative forventninger til hvad skole kan være hænger ofte ved i mange år, denne ændring kræver meget af både skole, forældre og eleverne selv, så derfor har denne nyhed en ekstra stor betydning for os som skole, lærere og elever. Berlingske har også skrevet en artikel om nyheden Stor national trivselsmåling: På disse skoler trives eleverne bedst og værst (berlingske.dk)
LÆS MERE
Behandling og undervisning
Skolen i Skibby er et skole-/ behandlingstilbud. Eleverne kan være anbragt på skolen af mange årsager, men de har det til fælles, at de blokerer for undervisning af sociale og følelsesmæssige årsager.
LÆS MERE
Om skolen
Skolen i Skibby er et skole-/ behandlingstilbud. Eleverne kan være anbragt på skolen af mange årsager, men de har det til fælles, at de blokerer for undervisning af sociale og følelsesmæssige årsager.
LÆS MERE

Har du et barn med udfordringer i dagligdagen?

Skolen i Skibby er en dagbehandlingsskole for psykisk sarte og skrøbelige børn og unge.

  • Undervisning og dagbehandling for børn og unge med massive følelsesmæssige og sociale vanskeligheder.
  • Behov for ro, forudsigelighed og anerkendelse for at kunne trives, udvikle sig og lære.
  • Et lille trygt miljø for mellem 15 og 17 børn og unge i hele den skolepligtige alder.
  • Træning i sociale færdigheder.
  • Både piger og drenge.
  • Høj kvalitet og mange års erfaring.
  • Afgangsprøve kan tages i alle fag.
  • Særlig fokus på musik, kunst, sundhed, natur og miljø.
  • Udeundervisning i egen skoleskov.

Læs mere om vores målgruppe, behandling og undervisning her:

Visitation – sådan starter vi (og fortsætter)

Du er altid velkommen til et besøg hos os som forælder
eller kommune.

Indskrivning sker via henvendelse fra kommunens Børne- og Familieafdeling eller PPR og via visitation.

Læs mere under Visitation om vores målgruppe, priser, ydelser, alle de praktiske forhold ved ansøgning, skolestart og hvad der sker, når den unge skal videre i livet:

Back To Top