Skip to content

Om skolen

Skolen i Skibby er et behandlings- og specialundervisningstilbud. Eleverne kan være anbragt på skolen af mange årsager, men de har det til fælles, at de blokerer for undervisning af sociale og følelsesmæssige årsager. Derfor har de behov for trygge og forstående omgivelser – for særlig hensyntagen og støtte. De har behov for forudsigelighed og for overskuelige rammer.

En integreret skoledag

Skoledagen er karakteriseret ved helhed, sammenhæng og integration af behandlingsmæssige og undervisningsmæssige indsatsformer. Der skabes trygge rammer, og der arbejdes med udvikling af elevens personlighed. Gennem den sociale indsats i et kendt trygt miljø øges elevens selvværd og dermed forståelse for sociale samspil.

Undervisningen i folkeskolens fag og tilegnelse af viden i det hele taget, er en væsentlig faktor i den forbindelse, da det i høj grad er med til at øge elevens selvværd og udvikle social kompetence.

Skoledagen er derfor tilrettelagt sådan, at dagene har en fast form og struktur, som ramme om et varierende indhold. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i folkeskolens fag og indhold, men med helt individuelle arbejdsplaner og behandlingsplaner for eleverne. Undervisningen er organiseret som en blanding af fælles aktiviteter og individuel indlæring.

Skolen i Skibby ligger i et hyggeligt gammelt villakvarter i Skibby. Huset er meget rummeligt, og indrettet, så hver gruppe har deres eget lokale med mulighed for fleksibel indretning efter behov. Dertil kommer lokaler, som kan bruges til gruppe- og eneundervisning.

I den ene etage er der indrettet faglokaler til bl.a. musik, billedkunst, værkstedsfag og mødelokale.

Det er skolens holdning, at lokaler og omgivelser skal fremstå som pæne, velholdte og hyggelige. Vores elever har behov for at være i trygge rammer, så derfor er det en del af pædagogikken, at også de fysiske rammer er i orden. Det er udtryk for omsorg og respekt.

Hver enkelt elev har sin egen individuelt indrettede arbejdsplads. Ofte er der behov for særlig afskærmning, for at kunne samle sig om skolearbejdet. Hver elev har sin egen computer og skolen er i besiddelse af de nyeste undervisningsmaterialer.

Vi har en stor have, hvor der bl.a. findes en bålhytte, legehus og legeplads for de mindste.

I kort afstand fra skolen har vi et stykke skov med en lille hytte. Her er der plads til friluftsliv og udeundervisning.

Skolen er naturligvis røgfri, og har været det siden åbningen i 1995 !

Idrætshallen og boldbanerne

Vi er så heldige at bo lige ved siden af Skibbyhallen og boldbanerne, som vi har adgang til bruge.

Skibby Bibliotek

Skibby Bibliotek ligger et par hundrede meter fra skolen, så det bruges flittigt.

Man kan komme til skolen med offentlig transport. Der er bus fra Frederikssund og Roskilde hver halve time. Der er busstoppested 100 meter fra skolen.

Skolen i Skibby åbnede i august 1995. På skolens åbningsdag var der kun 3 elever – to drenge og en pige. Men siden har elevtallet ligget på omkring 15.

Gennemgående kendetegn for skolen har hele tiden været:

  • Der har altid været en god blanding af piger og drenge
  • Sarte og skrøbelige børn, som det ellers kan være svært at finde et skoletilbud til, fordi de ikke trives sammen med udadreagerende børn.
  • En blanding af børn som bor hos deres forældre, i plejefamilier eller på opholdssteder.
  • En god blanding af børn og unge – fra 6 til 18 år.
  • God atmosfære
  • Ro til at lære
  • Kvalitet fremfor kvantitet!

Skolen i Skibby er i gang med at indgå kvalitetsaftale med Frederikssund Kommune jf. ny lov om behandlings- og specialundervisningstilbud der trådte i kraft den 1. januar 2024.

Frederikssund Kommune har tilsynet med undervisningen på Skolen i Skibby. Her er seneste tilsynsrapport Tilsynsrapport Skolen i Skibby maj 2021 pdf

Socialtilsynet fører fagligt tilsyn med kvaliteten af støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling, der ydes efter barnets lov og den indgåede kvalitetsaftale med Frederikssund Kommune.

Der samarbejdes med PPR Frederikssund , når der indskrives nye elever, idet PPR skal sørge for at eleven tilhører skolens målgruppe. Psykolog fra PPR Frederikssund er tilknyttet skolen og  vurderer løbende elevernes udvikling.

På skolen i Skibby vægter vi elevernes trivsel højt. Hvert år gennemfører eleverne på Skolen i Skibby den Nationale Trivselsmåling, der har til formål at styrke udviklingen i elevernes trivsel. Ved den seneste trivselsmåling lå Skolen i Skibby i top 10. Vi er rigtig glade for, at netop Skolen i Skibby ligger i top 10 i den Nationale Trivselsmåling. For vores målgruppe har trivsel  og skole ikke altid hængt sammen – og de negative forventninger til hvad skole kan være hænger ofte ved i mange år, denne ændring kræver meget af både skole, forældre og eleverne selv, så derfor har denne nyhed en ekstra stor betydning for os som skole, lærere og elever. Berlingske har også skrevet en artikel om nyheden Stor national trivselsmåling: På disse skoler trives eleverne bedst og værst (berlingske.dk)

Her kan I tilgå seneste års trivselsmålinger Statistik om Skolen i Skibby | Børne- og undervisningsministeriet (uddannelsesstatistik.dk)

I sammenhæng med den årlige trivselsmåling udarbejdes der også en undervisningsmiljøvurdering, hvor både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø bliver evalueret. Dette betød bl.a. at skolen i indeværende skoleår 23/24 har investeret i nye afskærmninger i alle gruppelokaler samt øget lydisolering i musiklokalet. Her kan I tilgå seneste evaluering af skolens  undervisningsmiljøvurdering: Undervisningsmiljøundersøgelse Skolen i Skibby 2023

Skolen i Skibby har sammen med skolens elever og ansatte vedtaget et værdiregelsæt herunder en antimobbestrategi – den kan I tilgå her Antimobbestrategi

Om dagligdagen

Vores elever har – ligesom alle andre børn og unge – brug for og krav på en spændende og afvekslende skolegang. Samtidig har de i højere grad end andre børn og unge brug for tryghed, forudsigelighed og overskuelige rammer.

Skoledagen er derfor tilrettelagt sådan, at dagene har en fast form og struktur, som ramme om et varierende indhold. Vi tilrettelægger undervisningen med udgangspunkt i Folkeskolens fag og indhold, men med helt individuelle undervisnings- og behandlingsplaner for eleverne, og der evalueres jævnligt. Undervisningen er en blanding af fælles aktiviteter og individuel indlæring.

Vi lægger vægt på at stræbe efter den højeste kvalitet.

Planer

Skoledagen

Skolen har åbent fra kl. 7.45 – 14.00.

De yngste elever har fri kl. 12.00 på fredage.

Om formiddagen er eleverne i deres klassegrupper, som er på 3-5 elever. Hver klassegruppe har en kontaktlærer, som har ansvaret for elevens udvikling. Undervisning i de basale skolefærdigheder foregår i disse grupper.

Efter frokostpausen er der oftest praktiske og kreative aktiviteter såsom musik, billedkunst og idræt.

Eksempel på ugeskema med pauser

Der undervises i alle fag i henhold til Folkeskolelovens § 5, med mulighed for fravigelse til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte iht. § 3, stk. 2, samt ”Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og specialpædagogisk bistand § 14”

Skolen i Skibby følger Frederikssund Kommunes ferieplan for skoleområdet. Se indeværende og næste skoleårs ferieplan via Feriekalender – Frederikssund Kommune

Traditioner

Skolen i Skibby har tradition for at tage på både hytte- og studieture. Turene har både et fagligt og et socialt formål. Vi ser det at tage afsted som en mulighed for at få en anderledes oplevelse udenfor skolens faste rammer. En forandring og en træning, der kan være sund for både lærere og elever. En oplevelse uden for skolen er samtidig også en udfordring, der kræver både god planlægning og grundig forberedelse.

Du kan læse mere om de enkelte ture, deres formål og se billeder i de to undermenuer.

Hyttetur

Turen går til et sted i det danske sommerland. Vi har mest været i sommerhuse ved Sejerøbugten og Gilleleje strand. Vi tager af sted i vores faste gruppe med ca. fem elever og to voksne. Hytteturene har givet os mange gode minder. Samtidig er hytteturen også en mulighed for at få en anderledes oplevelse udenfor skolens faste rammer. En forandring og en træning, der kan være sund for både lærere og elever. Hytteturene er noget, både lærere og elever ser frem til, og vi glæder os allerede til næste gang!

Studietur

Turen går til London – Berlin – Hamborg – København. Fire fantastiske byer, som skolen ældste klasser har besøgt. De ældste elever har mulighed for at komme på studietur i slutningen af deres tid på Skolen i Skibby. Formålet med en længere studietur er af både faglig og social karakter. Studieturen integreres i den daglige undervisning, og vi arbejder med både lærer- og elevstyrede forløb og oplæg. Turen er desuden en mulighed for at fordybe sig, få en by, et sprog og en fælles oplevelse ind under huden.

For flere af eleverne er det første gang de i længere tid er væk hjemmefra og i udlandet. Derfor forbereder vi os grundigt hjemmefra og har tæt kontakt med hjemmet. Et år blev vi i Danmark (København), hvilken gav os mulighed for at sammensætte et ’lightforløb’, for de elever, der ikke kunne magte et helt dagsprogram.

Eleverne er denne dag sammen på tværs af grupperne. Sidste år gik turen til Orø. Turen ligger oftest i den sidste uge op til sommerferien og fungerer derfor også som et på gensyn og farvel.

På skolen markerer vi julemåneden ved at afholde en klippe-klistre dag samt en julebagedag. I starten af december måned bliver skolen pyntet op til jul. Der er ingen almindelig undervisning denne dag.

Eleverne arbejder på tværs af grupperne. Eleverne laver julepynt, juledekorationer, bager æbleskiver, øver julesange. Alle er travlt beskæftiget, der bliver hygget, spist æbleskiver og læst julehistorier. Sidste dag op til ferien afrunder vi december måned med en julebagedag.

I den kolde vintertid har hver gruppe en dag, hvor de laver suppe til alle – suppedage ligger den første mandag i hver af de mørke måneder.

Skolens årlige sommerfest er én af vores ældste traditioner. Den foregår sidste torsdag i maj måned. Alle eleverne har mulighed for at invitere den nærmeste familie til at komme til sommerfesten. Det er en dag, hvor eleverne har mulighed for at vise skolen frem og gæsterne kan se, hvad eleverne har lavet i årets løb.

Temaet for sommerfesten bliver bestemt ved skoleårets start.  I ugen op til sommerfesten arbejder eleverne intensivt med det valgte tema – der arbejdes både kreativt med sang, musik og kunst samt mere bogligt med emneundervisning på tværs af grupperne.

Vi har haft temaer som: Vikingetiden, Ronja Røverdatter, Skatteøen, Gasolin og Musik fra de varme lande, på programmet. Alle eleverne deltager ved enten at spille musik, optræde, dække borde, lave mad eller andet. Festen starter kl. 17.00 med udstillinger og derefter er der fællesspisning. Ved festerne deltager som regel 70-80 personer.

Elevens sidste skoledag markeres som en festdag. Hele skolen er med til at tage afsked, og begivenheden markeres med taler, musik, fotos fra skoletiden og en lille personlig gave til eleven. Eleven inviteres også til skolens næste sommerfest.

Om os

Skolen i Skibby er en aktiv og udviklingsorienteret arbejdsplads med fælles kultur, metodik og systematik. Vi søger og deler viden gennem tværfagligt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere. Målet er løbende at fastholde og styrke kvaliteten af behandlingsindsatsen og undervisningen.

Organisation

Vi er en personalegruppe på 7-8 personer, der arbejder tæt sammen. Det er derfor vigtigt, at alle har samme arbejdsmoral og pædagogiske tilgang til arbejdet. Vi har forskellige faglige uddannelser og erfaring, og udnytter de forskellige medarbejderes kompetencer og ressourcer i det daglige arbejde med eleverne. Vi fokuserer på fleksibilitet og motiverende anerkendelse af den enkelte medarbejders kompetencer.

Den enkelte medarbejder har stor indflydelse i dagligdagen og inddrages ved nye tiltag eller ændringer. I dagligdagen er arbejdsmetoden kendetegnet ved systematik og metodik, da det, sammen med relationen til eleven, danner forudsætningen for elevens udvikling.

Ledelse

Katrine Sandahl

Katrine har ansvaret for den pædagogiske ledelse af skolen. 
LÆS MERE

Johanne Nielsen

Johanne har ansvaret for den administrative ledelse af skolen. Hun er uddannet lærer …
LÆS MERE
Personale

Marco Winther

Marco er uddannet lærer fra Zahles seminarium. Derudover har Marco uddannelse som friluftsvejleder fra Nord-Universitet i Norge...
LÆS MERE

Ayoe Teglbjaerg

Pædagogisk medhjælp
Ayoe er under uddannelse til pædagog. Hun er deltidsansat på Skolen i Skibby siden 2023.
LÆS MERE

Katrine Herbst Ahlquist

Psykolog
Katrine er uddannet psykolog fra Syddansk Universitet og har en bred psykologfaglig erfaring …
LÆS MERE

Hanne Ytting

Psykolog
Hanne er cand.psych., specialist og supervisor i børne- neuropsykologi og børnepsykologi
LÆS MERE

Svend-Erik Pedersen

Administrative opgaver
Praktiske og administrative opgaver. Læreruddannet med erfaring fra folkeskolen …
LÆS MERE

Jonas Schøller Nielsen

Lærer
Jonas er uddannet lærer fra Frederiksberg Seminarium. Han har speciale i dansk …
LÆS MERE

Martin Olsen

Lærer
Martin er uddannet lærer med liniefagene dansk og engelsk. Er uddannet ART-træner …
LÆS MERE

Katrine Aalling Bentsen

Lærer
Katrine er læreruddannet fra Zahle Seminarium...
LÆS MERE

Katrine Sandahl

Leder/pædagogik, lærer
Katrine har ansvaret for den pædagogiske ledelse af skolen. 
LÆS MERE

Johanne Nielsen

Leder/administration, lærer
Johanne har ansvaret for den administrative ledelse af skolen. Hun er uddannet lærer …
LÆS MERE
Konsulenter

Fjordlandskolen

Fjordlandskolen har ansvaret for alle prøver og eksamener for skolens afgangselever …
LÆS MERE

UU-Vest – Region Hovedstaden

UU-vejleder – Thomas Mortensen fra UU-Vest står for skolens uddannelses …
LÆS MERE

Sundhedsplejerske

Skolen er tilknyttet sundhedsplejerske fra Frederikssund Kommune …
LÆS MERE

Psykologisk bistand fra PPR – Frederikssund

Frederikssund kommune har tilsyn med skolen og udfører fornøden pædagogisk …
LÆS MERE

Flemming Christiansen

Flemming er aut. psykolog og har mere end 30 års pædagogisk erfaring …
LÆS MERE
Back To Top