skip to Main Content

Katrine Herbst Ahlquist

Katrine er uddannet psykolog fra Syddansk Universitet og har en bred psykologfaglig erfaring. Katrine har arbejdet på døgninstitutionsområdet med udredning, behandling, testning og terapi af børn og unge med psykosociale problemstillinger samt supervision og rådgivning på døgninstitutioner og specialskoler. Katrine er desuden bestyrelsesformand for Angstforeningen. På Skolen i Skibby samarbejder vi med Katrine om individuelle terapiforløb og samtaler med eleverne. Derudover står hun for at holde skolens ungegruppe som bliver tilbudt til skolens ældste elever.

Mød Katrine

Back To Top