Skip to content

Katrine Herbst Ahlquist

Katrine er uddannet psykolog fra Syddansk Universitet og har en bred psykologfaglig erfaring. Katrine har særlig erfaring indenfor området med børn og unge, hvor hun har specialiseret sig i terapiforløb med børn og unge med diagnoser samt i supervision af fagpersonale på dag- og døgnbehandlingstilbud samt i specialundervisningstilbud. Katrine har tidligere arbejdet som behandlingsansvarlig psykolog og afdelingsleder på behandlingsinstitution for børn, unge og familier. Katrine har særlig viden indenfor behandling af angst hos børn, unge og voksne efter at hun har været tilknyttet Angstforeningen i 9 år – heraf 7 år som bestyrelsesformand. Katrine har desuden bidraget til udviklingen af Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge. Katrine er autoriseret psykolog og har i 10 år erfaring indenfor:

● Samtaleterapi

● Supervision og rådgivning

● Undervisning

● Test og udredning

På Skolen i Skibby samarbejder vi med Katrine om individuelle terapiforløb og samtaler med eleverne. Derudover står hun for at holde skolens ungegruppe som bliver tilbudt til skolens ældste elever.

Mød Katrine

Back To Top