skip to Main Content

UU-Vest – Region Hovedstaden

UU-vejleder – Thomas Mortensen fra UU-Vest står for skolens uddannelses- og erhvervsvejledning i samarbejde med skolen, eleven og hjemmet.

Der ydes vejledning til eleverne i skoleforløbet og ved overgangen til en ungdomsuddannelse, hvilket sikrer at der er fokus på unge med særlige behov for uddannelsesvejledning, og at vejledningsindsatsen målrettet differentieres den enkeltes behov.

Back To Top