Skip to content

Om dagligdagen

Vores elever har – ligesom alle andre børn og unge – brug for og krav på en spændende og afvekslende skolegang. Samtidig har de i højere grad end andre
børn og unge brug for tryghed, forudsigelighed og overskuelige rammer.

Mellemrubrik

Skoledagen er karakteriseret ved helhed, sammenhæng og integration af behandlingsmæssige og undervisningsmæs-sige indsatsformer. Der skabes trygge rammer, og der arbejdes med udvikling af elevens personlighed. Gennem den sociale indsats i et kendt trygt miljø øges elevens selværd og dermed forståelse for sociale samspil.

Undervisningen i folkeskolens fag og tilegnelse af viden i det hele taget, er en væsentlig faktor i den forbindelse, da det i høj grad er med til at øge elevens selvværd og udvikle social kompetence.

Skoledagen er derfor tilrettelagt sådan, at dagene har en fast form og struktur, som ramme om et varierende indhold. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i folkeskolens fag og indhold, men med helt individuelle arbejdspla-ner og behandlingsplaner for eleverne. Undervisningen er organiseret som en blanding af fælles aktiviteter og individu-el indlæring.

Skolen i Skibby ligger i et hyggeligt gammelt villakvarter i Skibby. Huset er meget rummeligt, og indrettet, så hver gruppe har deres eget lokale med mulighed for fleksibel indretning efter behov. Dertil kommer lokaler, som kan bruges til gruppe- og eneundervisning.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Back To Top