skip to Main Content

Visitation

Du er altid velkommen til at få en aftale om at se skolen, høre om vores tilbud eller få en samtale om dit barn.

Henvisning af elever sker gennem barnets sagsbehandler og skoleplaceringen skal godkendes af PPR i Frederikssund kommune. Vi vurderer sagen udfra de sagsoplysninger, som vi modtager fra kommunen. Hvis vi herefter skønner, at barnet vil kunne trives og udvikle
sig på Skolen i Skibby, og der foreligger en bevilling fra kommunen, inviterer vi forældre/ plejeforældre eller
opholdssted på besøg.

Alle omkring barnet, og barnet selv, skal være enige om, at Skolen i Skibby er det helt rigtige tilbud, før en skoleplacering kan finde sted.

Det er frivilligt at vælge Skolen i Skibby, men hvis man vælger os, så forventer vi, at alle er parate til at støtte op omkring barnet.

I barnets første tid på skolen har vi ekstra meget kontakt med barnets hjem, og efter 3 måneder
indkaldes til opfølgningsmøde.

Tæt kontakt på mail og telefon efter behov. Problemer skal løses, når de er der.

Målgruppe

Vi henvender os til børn og unge med neurokognitive eller psykosociale problemer. Det kan være fordi, de har en opmærksomhedsforstyrrelse,
en tilknytningsforstyrrelse, en udviklingsforstyrrelse inden for det autistiske spektrum eller
en lettere mental retardering.
Det er psykisk sarte og skrøbelige børn og unge, som har massive følelsesmæssige og sociale vanskeligheder. Ikke
voldsomt udadreagerende men ofte indadvendte. Meget dårligt begavede børn er udenfor skolens målgruppe.
Vanskelighederne gør, at barnet ikke kan klare sig i Folkeskolen, men har behov for et roligt, forudsigeligt og anerkendende
behandlingsmiljø for at trives, udvikles og lære.
Skolen i Skibby er en dagbehandlingsskole for psykisk sarte og skrøbelige børn og unge.
Undervisning og dagbehandling for børn og unge med massive følelsesmæssige og sociale vanskeligheder.
Behov for ro, forudsigelighed og anerkendelse for at kunne trives, udvikle sig og lære.
Et lille trygt miljø for mellem 14 og 17 børn og unge i hele den skolepligtige alder.
Træning i sociale færdigheder.
Både piger og drenge
Høj kvalitet og mange års erfaring.
Afgangsprøve kan tages i alle fag
Særlig fokus på musik, kunst, sundhed, natur og miljø.
Udeundervisning i egen skoleskov.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Back To Top