Visitation

Du er altid velkommen til at få en aftale om at se skolen, høre om vores tilbud eller
få en samtale om dit barn.
Henvisning af elever sker gennem barnets sagsbehandler og skoleplaceringen skal
godkendes af PPR i Frederikssund kommune. Vi vurderer sagen udfra de sagsoplysninger, som vi modtager fra kommunen. Hvis vi herefter skønner, at barnet vil kunne trives og udvikle sig på Skolen i Skibby, og der foreligger en bevilling fra kommunen, inviterer vi forældre/ plejeforældre eller opholdssted på besøg.
Alle omkring barnet, og barnet selv, skal være enige om, at Skolen i Skibby er det helt rigtige tilbud, før en skoleplacering kan finde sted.
Det er frivilligt at vælge Skolen i Skibby, men hvis man vælger os, så forventer vi, at alle er parate til at støtte op omkring barnet.
I barnets første tid på skolen har vi ekstra meget kontakt med barnets hjem, og efter 3 måneder indkaldes til opfølgningsmøde.
Tæt kontakt på mail og telefon efter behov. Problemer skal løses, når de er der.