skip to Main Content

Flemming Christiansen

Flemming er aut. psykolog og har mere end 30 års pædagogisk erfaring med børn, unge og voksne fra vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, integrerede institutioner, behandlingsinstitutioner, døgninstitutioner og sikrede afdelinger (surrogat fængsel), både som pædagog, institutionsleder, psykolog, terapeut og supervisor. Flemming har været tilknyttet skolen siden 2009 og benyttes efter behov til samtaleforløb med  elever, samt akut krisehjælp til personalet.

Back To Top