skip to Main Content

Psykologisk bistand fra PPR – Frederikssund

Frederikssund kommune har tilsyn med skolen og udfører fornøden pædagogisk – psykologisk rådgivning.

Back To Top