skip to Main Content
Nyhed! Skolen i Skibby tilbyder familieterapi og skoleværingsforløb
Vi kan nu også tilbyde professionel familieterapi, kompetenceudvikling og afdækning af skoleværing på Skolen i Skibby. Alle forløb er varetaget af én af skolens faste psykologer. Vi har erfaret, at det i svære perioder eller i forbindelse med indskrivning og indkøring kan det være nødvendigt at intensivere indsatsen, afdække dynamikker eller satse på psykoedukation for at sikre progression og trivsel for eleven.  Målet er en professionel behandlingsindsats så tæt på barnets/den unges dagligdag som muligt.  Vi kan derfor nu tilbyde forskellige indsatser, der støtter op om familien. Dette kan tilkøbes af de visiterende kommuner og kan tilrettelægges ud fra den aktuelle familie/elevs behov.  
LÆS MERE
Behandling og undervisning
Skolen i Skibby er et skole-/ behandlingstilbud. Eleverne kan være anbragt på skolen af mange årsager, men de har det til fælles, at de blokerer for undervisning af sociale og følelsesmæssige årsager.
LÆS MERE
Om skolen
Skolen i Skibby er et skole-/ behandlingstilbud. Eleverne kan være anbragt på skolen af mange årsager, men de har det til fælles, at de blokerer for undervisning af sociale og følelsesmæssige årsager.
LÆS MERE

Oops...
No slides found, please add at least one Slide Template to the choosen language.
Back To Top