skip to Main Content

Nyhed! Skolen i Skibby tilbyder familieterapi og skoleværingsforløb

Vi kan nu også tilbyde professionel familieterapi, kompetenceudvikling og afdækning af skoleværing på Skolen i Skibby. Alle forløb er varetaget af én af skolens faste psykologer. Vi har erfaret, at det i svære perioder eller i forbindelse med indskrivning og indkøring kan det være nødvendigt at intensivere indsatsen, afdække dynamikker eller satse på psykoedukation for at sikre progression og trivsel for eleven.  Målet er en professionel behandlingsindsats så tæt på barnets/den unges dagligdag som muligt.  Vi kan derfor nu tilbyde forskellige indsatser, der støtter op om familien. Dette kan tilkøbes af de visiterende kommuner og kan tilrettelægges ud fra den aktuelle familie/elevs behov.  

Behandling og undervisning

Skolen i Skibby er et skole-/ behandlingstilbud. Eleverne kan være anbragt på skolen af mange årsager, men de har det til fælles, at de blokerer for undervisning af sociale og følelsesmæssige årsager.

Om skolen

Skolen i Skibby er et skole-/ behandlingstilbud. Eleverne kan være anbragt på skolen af mange årsager, men de har det til fælles, at de blokerer for undervisning af sociale og følelsesmæssige årsager.
Back To Top